رشته ها

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع دکتری

حقوق جزاء و جرم شناسی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

حقوق خصوصی

 دکتری سنگ شناسی و رسوب شناسی

حقوق عمومی

 

مدیریت آموزشی

 

حسابداری

 

مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست    HSE  

 

مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی-گرایش گیاهان  زینتی

 

مدیریت اجرایی

 

 آموزش زبان انگلیسی

 

روانشناسی بالینی

 

روانشناسی تربیتی

 

روانشناسی عمومی

 

علوم سیاسی

 

الهیات ومعارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

 

مدیریت دولتی

 

مهندسی برق - قدرت

 

علوم اجتماعی-جامعه شناسی

 

 مهندسی معماری

 

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 

 


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.